Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

dexteroo

January 10 2018

dexteroo
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
dexteroo

January 02 2018

1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viaeternaljourney eternaljourney

December 16 2017

dexteroo
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viathe-impossible-girl the-impossible-girl

November 23 2017

November 15 2017

2830 edc4
Reposted fromunco unco viaeternaljourney eternaljourney
5578 e80d

November 08 2017

dexteroo
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 30 2017

dexteroo
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen

September 19 2017

dexteroo
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaavooid avooid

August 23 2017

dexteroo
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney

August 14 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

July 25 2017

dexteroo
dexteroo
5503 ab02 500

July 24 2017

dexteroo
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C.

July 11 2017

dexteroo
9113 4525

July 04 2017

3758 a54a 500

lattefoam:

the holy trinity 

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka

June 27 2017

dexteroo
1124 1a44 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaavooid avooid

June 02 2017

dexteroo
6383 c00a
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl