Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

dexteroo
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
dexteroo
dexteroo
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN

June 05 2018

dexteroo
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viaavooid avooid

June 01 2018

dexteroo
9714 22b8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 11 2018

dexteroo
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEllaElla EllaElla

March 18 2018

dexteroo
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa

February 15 2018

dexteroo

January 29 2018

dexteroo
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream

January 26 2018

dexteroo
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viagabrynia gabrynia

January 11 2018

dexteroo

January 10 2018

dexteroo
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
dexteroo

January 02 2018

1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viaeternaljourney eternaljourney

December 16 2017

dexteroo
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viathe-impossible-girl the-impossible-girl

November 23 2017

November 15 2017

2830 edc4
Reposted fromunco unco viaeternaljourney eternaljourney
5578 e80d

November 08 2017

dexteroo
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 30 2017

dexteroo
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl