Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

dexteroo
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viagdziejestola gdziejestola

July 21 2019

dexteroo
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

May 20 2019

dexteroo
4263 b98c 500
Reposted fromowca owca viaadaaa93 adaaa93

May 18 2019

dexteroo
dexteroo

May 13 2019

dexteroo
0161 a981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 25 2019

dexteroo
6787 5bd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid

March 06 2019

dexteroo
7923 5343 500
Reposted fromsoftboi softboi vialadymartini ladymartini

February 18 2019

dexteroo
6522 edfa
Stupid
Reposted fromlsalander lsalander viaeternaljourney eternaljourney

February 13 2019

dexteroo
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viaurszulka urszulka

November 10 2018

dexteroo

November 02 2018

dexteroo
dexteroo
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
dexteroo
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka

October 16 2018

dexteroo
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
dexteroo
The perfect Valentine’s Day.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaadaaa93 adaaa93

October 12 2018

dexteroo
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoannna joannna
dexteroo
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawwannie wwannie

September 29 2018

dexteroo
2871 e483
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaThe1995 The1995

July 28 2018

dexteroo
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...